Гром не грянет - мужик не перекрестится


Гром не грянет - мужик не перекрестится
Не прыйдзе трывога - не ўспомніш і Бога
Як трывога, тады да Бога
Пакуль пярун не грымне, чалавек яму не паклоніцца
Пакуль не загрыміць, мужык не перахрысціцца

Малы расейска-беларускi слоуник прыказак, прымавак i фразем. 2013.